Forløb

Overspringshandlinger og udskudte beslutninger? Hvem kender ikke til det – og til den manglende tilfredsstillelse, når man ikke når det, man gerne vil? Følelsen af, at have travlt, men alt rykker mere tilbage end frem.

Jeg tilbyder tre forskellige forløb, hvor fokus er på dig og din udvikling. De tre forløb er forskellige af den simple grund, at vi ikke alle kan puttes i samme kasse – vi har forskellige behov.

Målet med forløbene er, at skabe klarhed over hvad du brænder for og ikke mindst hvordan det kan blive en del af din hverdag. Kort sagt, vi laver en plan ud af overspringshandlingerne, så beslutningerne kan træffes og du føler et højere grad at tilfredsstillelse i dit arbejde. Det er uanset om du er selvstændig eller i et job, hvor du har en masse udfordringer.

Min rolle i dit forløb er, at sparre, coache, rådgive og ikke mindst give dig feedback på dine handlinger og initiativer – eller mangel på samme. Det er ikke mit professionelle liv vi arbejder med, men dit.

Alle tre forløb starter ud med en samtale hvor vi snakker om proces, dig, dine udfordringer og muligheder – og ikke mindst hvad du gerne vil opnå. Gennem alle forløb, har du også livliner. En livline er hvor du kan kontakte mig med en problemstilling – i mellem vores samtaler – og så vender vi den på telefonen eller på e-mail.

Forløb 3
Dette forløb er koncentreret over 3 måneder og har udgangspunkt i din situation her og nu. Vi mødes i alt 6 gange a 45 min varighed.

Pris: 5.000 kr. + moms

Forløb 6
Hvor corny’t det end lyder, går forløbet blot ud på at vi mødes 6 gange a 45 min varighed hen over en periode på 6-8 måneder. I stedet for at tage udgangspunkt i din her og nu situation, som ved forløb 3, tager vi udgangspunkt i hvad det er, du gerne vil opnå og hvorfor.

Pris: 5.000 kr. + moms

Forløb 12
Forløb 12 er et mere langstrakt forløb, med fokus på både din her og nu situation, men også din fremtid og det, du gerne vil opnå indenfor en 6 måneders periode og en 12 måneders periode. Vi mødes én gang om måneden a 45 min varighed og udover det, har vi i mellem vores samtaler en opfølgning på Skype a ca 20 min varighed.

Pris: 9.500 kr. + moms